fi | sv | eng

Lapsen etu ei toteudu päivähoito-oikeuden rajaamisessa ja ryhmäkokojen kasvattamisessa

25.09.2015, 13:21

SOSTE ei kannata subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista.
SOSTEn näkemys on, että päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 viikkotuntiin:

  • Aiheuttaisi sen, ettei lapsen oikeus varhaiskasvatukseen joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja lapsen etu toiminnan järjestämisessä toteutuisi.
  • Olisi osalle perheitä perheen kokonaistilannetta olennaisesti heikentävä.
  • Riskinä olisi, että juuri ne lapset, jotka hyötyisivät sosiaalisista kontakteista ja laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, jäisivät kotiin.
  • Heikentäisi varhaiskasvatuksen tärkeää roolia syrjäytymisen ehkäisyssä. Mikään muu julkinen investointi ei ole yhtä kannattavaa syrjäytymisen ehkäisyssä kuin lasten palveluihin panostaminen.
  • Aiheuttaisi lisää byrokratiaa ja kuormittaisi päätöksentekijöitä jouduttaessa miettimään kenellä on oikeus osapäiväiseen ja kenellä ei kokopäiväiseen hoitoon. Herää myös kysymys päätösten oikeudenmukaisuudesta.
  • Muuttaisi päiväkodin arkea levottomammaksi, kun lapset olisivat hoidossa kuka mihinkin aikaan. Myös ryhmädynamiikka kärsisi, kun ryhmät muodostuvat päivittäin eri tavalla.

SOSTE ei kannata yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muuttamisella 1/7:stä 1/8:aan.
SOSTE näkee, että ryhmäkokojen kasvattaminen:

  • Heikentäisi lapsen laadukasta varhaiskasvatusta ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista.
  • Olisi riski lasten henkiselle ja fyysiselle turvallisuudelle.
  • Lisäisi riskiä henkilöstön uupumiselle ja sitä kautta lasten hoidon laatu kärsisi.
  • Lastentautien asiantuntijoiden mukaan lisäisi lasten sairastelua, mikä seurauksena vanhempien poissaolot työpaikalta lisääntyisivät.