fi | sv | eng

Lapsen edun korostuminen myönteistä esiopetuksessa

22.05.2014, 13:23

SOSTE pitää erittäin myönteisenä, että luonnoksessa korostuvat vahvasti lapsen etu sekä lapsen kuuleminen, osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa. Myös huoltajien osallisuus ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ovat vahvasti esillä.

Luonnoksessa on huomioitu yhteistyö siirtymävaiheissa varhaiskasvatuksen esiopetuksen ja perusopetuksen välillä. Oppilashuoltoa käsittelevässä osuudessa on tuotu hyvin esille monialainen yhteistyö. SOSTE painottaa tuotavaksi vahvemmin esiin sen, että tuki lähtökohtaisesti tapahtuu esiopetusympäristössä, joka on lapselle luonnollinen kehitysympäristö. Yhteisöllisen oppilashuollon turvallisuuskohdassa rakennusten ja opetustilojen turvallisuuden ja terveyden lisäksi SOSTE näkee tarpeelliseksi tuoda esiin myös piha-alueiden turvallisuuden ja esteettömyyden.