fi | sv | eng

Laadukas varhaiskasvatus tärkeä investointi

03.06.2014, 21:49

SOSTE näkee laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkeänä investointina lasten tulevaisuuteen ja sillä on tärkeä rooli syrjäytymistä ehkäisevänä ja hyvinvointieroja vähentävänä palveluna. Mahdollisimman varhainen yksilöllisen tuen tarpeen havaitseminen ja tarjoaminen tukee lapsen kehitystä ja oppimista ja ehkäisee ongelmien lisääntymistä ja lasten syrjäytymistä ja syrjäytymisen kierteen alkamista.

SOSTE pitää erittäin myönteisenä, että ehdotuksessa korostuu vahvasti lapsen etu, lapsen kuuleminen ja osallisuus sekä huoltajien osallisuus. Vanhempien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on lapsen turvallisuuden tunteen ja yhteisten kasvatustavoitteiden vahvistamiseksi välttämätön. SOSTE pitää erittäin myönteisenä myös sitä, että ehdotuksessa eri tahojen välinen moniammatillinen yhteistyö esitetään järjestettäväksi lähtökohtaisesti varhaiskasvatusympäristössä, joka on lapsen luontainen kehitysympäristö.