fi | sv | eng

Laadukas varhaiskasvatus on investointi

22.01.2015, 10:09

Uusi lakiehdotus korostaisi aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta ja lapsen oikeuksien huomioimista varhaiskasvatuksessa. Ehdotettu kaikille lapsille laadittava varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa osaltaan jokaisen lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioimista. SOSTE pitää erittäin myönteisenä, että ehdotuksessa korostuu vahvasti lapsen etu, lapsen kuuleminen ja osallisuus sekä huoltajien osallisuus. Vanhempien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on lapsen turvallisuuden tunteen ja yhteisten kasvatustavoitteiden vahvistamiseksi välttämätön.

SOSTE näkee, että laadukas varhaiskasvatus on tärkeä investointi lasten tulevaisuuteen ja sillä on tärkeä rooli syrjäytymistä ehkäisevänä ja hyvinvointieroja vähentävänä palveluna. Mahdollisimman varhainen yksilöllisen tuen tarpeen havaitseminen ja tarjoaminen tukee paitsi lapsen kehitystä ja oppimista myös ehkäisee ongelmien lisääntymistä ja lasten syrjäytymistä ja syrjäytymisen kierteen alkamista. Tärkeänä SOSTE näkee uutena kirjatun säännöksen moniammatillisesta yhteistyöstä tukea tarvitsevan lapsen tarkoituksenmukaiseksi auttamiseksi.