fi | sv | eng

Heikossa työmarkkina asemassa olevien kuntoutus tärkeä tavoite

06.02.2015, 10:50

SOSTE näkee työryhmän ehdotusten heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta olevan pääsääntöisesti myönteisiä, mutta konkretisointia tarvitaan.

Lakipykälät eivät vielä määritä, miten sosiaalinen kuntoutus käytännössä toteutuisi. Miten toimintakulttuuri muotoutuu uudella tavalla, jotta saavutetaan ne myönteiset tavoitteet, jotka raportissa on asetettu? Tarvitaan sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjen kehittämistä kokonaisvaltaisesti.

Asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arviointi palvelupolun alussa on tärkeässä asemassa. Asiakkaille tulisi tarjota oikeasti merkityksellisiä tehtäviä, jotka tukevat osallisuutta ja rakentavat aidosti polkua kohti avoimia työmarkkinoita. Sosiaalihuollon henkilöstön osaamiselle, resursoinnille ja toimintatavoille asetetaan aiempaa enemmän vaatimuksia. Myös TE-toimistoihin tarvitaan lisää sosiaalihuollon osaamista ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakasryhmien tarpeiden ymmärrystä.

Ihmisten työelämään osallistumisen edellytysten tukeminen tulee nähdä investointina, joka pidemmällä tähtäimellä johtaa hyvinvoinnin kasvuun, parantuneeseen työllisyyteen ja myös taloudellisiin säästöihin.