fi | sv | eng

Esiopetus velvoittavaksi

10.06.2014, 14:09

SOSTE korostaa, että vaikka vanhemmilla on oikeus ja vastuu lastensa kasvatuksesta, esiopetuksella on merkittävä rooli tuettaessa lasten osaamista ja psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä rakennettaessa yhteisöllisyyden tukiverkostoa. Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta alkava jatkumo perusopetukseen luo edellytyksiä lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Esiopetuksen velvoittavuus on keino varmistaa koko ikäluokan osallistuminen ja edistää lasten tasavertaisia oppimismahdollisuuksia ja ehkäistä syrjäytymistä.