fi | sv | eng

Ei päivähoito-oikeuden rajoittamiselle

27.05.2014, 21:37

SOSTE ei kannata subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. SOSTEn näkemyksen mukaan päivähoito-oikeuden rajaamisessa olisi kyse merkittävästä hyvinvointipalveluiden heikkenemisestä. Se vaikuttaisi erityisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin ja lapsiperheisiin. Lapsiin kohdistuvat supistukset tulevat pitkässä juoksussa kalliiksi kunnalle ja inhimillisestä näkökulmasta osalle lapsista voi aiheutua pahimmillaan korjaamattomia ongelmia.
Laadukas päivähoito on lapsen monipuolisen kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. Mikään muu julkinen investointi ei ole pitkällä tähtäimellä niin kannattavaa kuin lasten palveluihin panostaminen.