fi | sv | eng

Valtion budjetti: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tulee nostaa vahvemmin poliittiselle agendalle

08.11.2018, 13:15

Sipilän hallituksen ensi vuodelle esittämä valtion talousarvio on kokonaisuudessaan oikein mitoitettu. Neutraali tai hieman elvyttävä budjetti sopii hyvin kuluvan vuoden lopulla heikentyneisiin suhdanteisiin. Perusturva, eriarvoisuus ja köyhyys vaatii erityishuomiota Sote-järje...

Lue lisää >

Lineaarinen malli osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ja täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen

24.11.2017, 11:46

Kannustinloukut-projektissa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä, jotta eläkkeensaajan jäljellä oleva työkyky saataisiin paremmin käyttöön. Työryhmä ehdottaa osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi lineaarista mal...

Lue lisää >

Aktiivimalli heikentää työttömän perusturvaa

23.10.2017, 07:00

SOSTEn lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta

Lue lisää >

Lausunto maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista

16.06.2017, 14:57

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto koskien lausuntopyyntöä: hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntopyyntö koostuu kolmesta ...

Lue lisää >

Lausunto julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

16.06.2017, 12:40

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto koskien lausuntopyyntöä: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden siihe...

Lue lisää >