fi | sv | eng

SOSTE kannattaa perustoimeentulotuen siirtämistä Kelaan

09.02.2015, 21:16

SOSTE kannattaa perustoimeentulotuen siirtämistä Kelaan. Näemme, että uudistuksessa on ongelmia ehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä vaikutusmahdollisuuksia mm. ihmisten yhdenvertaisuuden lisääntymisen ja toimeentulotuen alikäytön vähenemisen myötä. SOSTE painottaa, että uudistu...

Lue lisää >

Sosiaaliturvan yhteensovittamisen uudistaminen EU-tasolla tärkeää

15.09.2014, 12:30

EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisjärjestelmä on tällä hetkellä suurten haasteiden edessä. Sen periaatteet on luotu toisenlaisessa tilanteessa, eivätkä ne toimi enää nykymaailmassa: mm. henkilöiden liikkuvuus on lisääntynyt, perherakenteissa on tapahtunut muutoksia ja epätyypil...

Lue lisää >

Etuuspäätösten perustelujen parantaminen tärkeää

22.05.2014, 14:59

SOSTE pitää kannatettavina ja tärkeinä etuuslakeihin ehdotettuja täydennyksiä etuuspäätösten perustelujen parantamisesta. Ehdotus täsmentää kannatettavalla tavalla hallintolain nykyistä, melko yleisluontoista säännöstä päätösten perustelemisesta. SOSTE toivoo avoimen keskustelun ...

Lue lisää >

Asumistuen selkiinnyttäminen kannatettavaa

14.05.2014, 15:58

SOSTE pitää myönteisenä nyt annetun hallituksen esityksen pyrkimystä asumistuen selkiinnyttämiseen ja yksinkertaistamiseen. Kannatettavaa olisi asumistukilain kirjoittaminen kokonaan uudelleen. Lain selkeyttäminen auttaa asiakasta hahmottamaan tuen myöntöperusteita sekä jo etukät...

Lue lisää >

Asumistuen selkeyttäminen tarpeen

24.01.2014, 11:28

SOSTE pitää myönteisenä pyrkimystä asumistuen selkiinnyttämiseen ja yksinkertaistamiseen. Kannatettavaa on asumistukilain kirjoittaminen kokonaan uudelleen. Lain selkeyttäminen auttaa asiakasta hahmottamaan tuen myöntöperusteita sekä jo etukäteen arvioimaan saamansa tuen määrää. ...

Lue lisää >