fi | sv | eng

SOSTE kannattaa perustoimeentulotuen siirtämistä Kelaan

09.02.2015, 21:16

SOSTE kannattaa perustoimeentulotuen siirtämistä Kelaan. Näemme, että uudistuksessa on ongelmia ehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä vaikutusmahdollisuuksia mm. ihmisten yhdenvertaisuuden lisääntymisen ja toimeentulotuen alikäytön vähenemisen myötä.

SOSTE painottaa, että uudistuksessa tulee vahvasti panostaa sosiaalityön tarpeessa olevien asiakkaiden ohjaamiseen Kelasta kuntiin. Uudistuksen yhteydessä tulee miettiä uusia keinoja niiden tavoittamiseksi, joiden elämänhallinta on heikkoa ja jotka eivät itse osaa, jaksa tai ole motivoituneita hakeutumaan sosiaalityön palvelujen piiriin.

Jotta kuntien resursseja vapautuu sosiaalityön kehittämiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen, tulee perustoimeentulotuessa huomioida perusmenot niin kattavasti, että kuntiin jää vain aidosti harkintaa vaativa toimeentulotuki. SOSTE näkee, että täydentävä normitettavissa oleva tuki voitaisiin kokonaisuudessaan sisällyttää perustoimeentulotukeen ja nykyisentyyppinen ehkäisevä tuki voitaisiin erottaa omaksi vahvasti sosiaalityöhön kytköksissä olevaksi työvälineeksi. Tällainen ehkäisevä tuki voi parhaimmillaan olla mekanismi, joka katkaisee myös pidempikestoisen toimeentulotuen tarpeen ja tukee asiakkaan omaehtoista suoriutumista.