fi | sv | eng

Sosiaaliturvan yhteensovittamisen uudistaminen EU-tasolla tärkeää

15.09.2014, 12:30

EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisjärjestelmä on tällä hetkellä suurten haasteiden edessä. Sen periaatteet on luotu toisenlaisessa tilanteessa, eivätkä ne toimi enää nykymaailmassa: mm. henkilöiden liikkuvuus on lisääntynyt, perherakenteissa on tapahtunut muutoksia ja epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet. Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat EU-tason säädökset jättävät käytännössä Suomelle hyvin vähän kansallista liikkumavaraa, kun on kyse EU-maiden välillä liikkuvien ihmisten sosiaaliturvasta. EU-lainsäädäntö tulisikin ottaa aina huomioon jo kansallisessa lainvalmistelussa.

On tärkeää arvioida ja kehittää sosiaaliturvajärjestelmää siitä näkökulmasta, että kunkin jäsenmaan talous kestää maksettavaksi tulevat etuudet ja jäsenmaat kokevat järjestelmän oikeudenmukaisena. SOSTE haluaa kuitenkin painottaa, että jatkosselvittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, että järjestelmä on mahdollisimman selkeä ja oikeudenmukainen maiden välillä liikkuvan ihmisen näkökulmasta. Selvityksessä esitetyt ehdotukset yhteensovitusasetusten yksinkertaistamisesta ja käsitteiden selkeämmästä määrittelystä tukevat tätä tavoitetta.