fi | sv | eng

Lausunto työryhmämuistiosta Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen sosiaali- ja terveysministeriölle 25.1.2012

16.06.2012, 15:44