fi | sv | eng

Etuuspäätösten perustelujen parantaminen tärkeää

22.05.2014, 14:59

SOSTE pitää kannatettavina ja tärkeinä etuuslakeihin ehdotettuja täydennyksiä etuuspäätösten perustelujen parantamisesta. Ehdotus täsmentää kannatettavalla tavalla hallintolain nykyistä, melko yleisluontoista säännöstä päätösten perustelemisesta. SOSTE toivoo avoimen keskustelun ja sosiaalivakuutusjärjestelmän uudistusprosessin edelleen jatkuvan, jotta järjestelmän tärkeä uudistamistyö ei jää liian pintapuoliseksi ja toteutukseltaan keskeneräiseksi. Myös palvelunkäyttäjien osallisuus valmistelussa on keskeistä.