fi | sv | eng

Asumistuen selkiinnyttäminen kannatettavaa

14.05.2014, 15:58

SOSTE pitää myönteisenä nyt annetun hallituksen esityksen pyrkimystä asumistuen selkiinnyttämiseen ja yksinkertaistamiseen. Kannatettavaa olisi asumistukilain kirjoittaminen kokonaan uudelleen. Lain selkeyttäminen auttaa asiakasta hahmottamaan tuen myöntöperusteita sekä jo etukäteen arvioimaan saamansa tuen määrää. Se helpottaa myös tuen myöntämistä ja vähentää takaisinperintöjä.

Kokonaisvuokraan siirtyminen ja omavastuuosuuksien määrittelyn selkeyttäminen ovat kannatettavia muutoksia. SOSTE toteaa, että ehdotetut uudistukset ovat oikean suuntaisia, mutta mahdollisimman kustannusneutraalisti toteutettu uudistus ei juurikaan paranna pienituloisten taloudellista asemaa.