fi | sv | eng

Asumistuen selkeyttäminen tarpeen

24.01.2014, 11:28

SOSTE pitää myönteisenä pyrkimystä asumistuen selkiinnyttämiseen ja yksinkertaistamiseen. Kannatettavaa on asumistukilain kirjoittaminen kokonaan uudelleen. Lain selkeyttäminen auttaa asiakasta hahmottamaan tuen myöntöperusteita sekä jo etukäteen arvioimaan saamansa tuen määrää. Se helpottaa myös tuen myöntämistä ja vähentää takaisinperintöjä. Kokonaisvuokraan siirtyminen ja omavastuuosuuksien määrittelyn selkeyttäminen ovat kannatettavia muutoksia.