fi | sv | eng

Asumistuen leikkausten vaikutukset kohtuuttomia pienituloisille eläkeläisille

22.10.2015, 15:17

Hallituksen esityksessä ehdotetaan eläkkeensaajan asumistuen yhdistämistä yleiseen asumistukeen. Nyt eläkkeensaajan asumistukea saavat siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin vuoden 2016 aikana. Säästötavoitteiden vuoksi esitetään myös, että vuonna 2016 sovellettaisi samoja enimmäisasumismenoja kuin vuonna 2015.

Esityksen vaikutukset pienituloisten eläkeläisten taloudelliseen tilanteeseen yhdistettynä muihin hallitusohjelman leikkauksiin ovat kohtuuttomia. Eläkkeensaajan asumistukea ei tule yhdistää yleiseen asumistukeen. Esitetyt muutokset siirtävät lisää ihmisiä toimeentulotukiluukulle. Osa toimeentulotukeen oikeutetuista ei osaa tai halua mm. häpeän takia sitä hakea. Tämä johtaa mm. lääkkeistä ja ruoasta tinkimiseen. Toimeentulotukiriippuvuuden lisäämisen sijaan ensisijaisien etuuksien taso tulee pitää riittävänä.