fi | sv | eng

Ykstyisen terveydehuollon valvonnan uudelleen järjestely järkevää

07.11.2014, 13:20

SOSTE kannattaa esitystä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta.

Lakiesityksessä ehdotetaan yksityisen terveydenhuollon palvelujen tarkastustehtäviä siirrettäväksi kunnilta aluehallintovirastolle. Kuntien tehtävien karsiminen osana rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa on tärkeää nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Aluehallintovirasto on luonteva taho ottamaan vastuun yksityisen terveydenhuollon valvontatehtävistä.

Itsenäisten ammatinharjoittajien aluehallintovirastolle vuosittain antaman toimintakertomuksen hyöty ja tarpeellisuus on ollut kyseenalainen suhteessa sen vaatimaan työpanokseen.