fi | sv | eng

Vaikeavammaisen kuntoutus ei tule olla sidoksissa vammaisetuuksiin

10.10.2014, 10:54

Hallituksen esityksessä ehdotetaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä muutettavan poistamalla sidonnaisuus vammaisetuuksiin. Tällöin kuntoutuksen myöntämisperusteet laajenevat. Säännösten muuttamisella mahdollistuu myös kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen ja kuntoutuksen asiakaslähtöisempi toteutuminen.

SOSTE pitää ehdotettuja kuntoutusetuuksien muutoksia pääosin erittäin myönteisinä ja kannatettavina. Lisäksi SOSTE pitää erittäin tärkeänä, että hajanaiseen kuntoutusjärjestelmään tehdään laaja kokonaisuudistus ja että palvelunkäyttäjät ovat osallisia kuntoutuksen kehittämistyössä.