fi | sv | eng

Vahvoille peruskunnille palvelujen järjestämisvastuu

11.02.2014, 15:20

SOSTE pitäytyi aiemmassa lausunnossaan, jonka mukaan perustason alueen ja 20 000 – 50 000 asukkaan kunnan oikeudesta järjestää perustason palveluita tulee luopua. SOSTE totesi kuitenkin lakiehdotuksen kulkevan uudistuksen suuntaan ja ”toivottavasti kohti vahvoja peruskuntia”, joilla tulisi olla kaikkien palvelujen järjestämisvastuu. SOSTE näki sote-alueen kaikkien palvelujen järjestäjänä tuovan riittävän vahvan selustan palvelujen järjestämiselle ja selkeyttävän sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää. Tämä varmistaisi myös sitä, että uudistus olisi ajallisesti kestävä. Uudistuksen jatkovalmistelussa ja arvioinneissa tulee SOSTEn mielestä kiinnittää huomiota siihen, että ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja kuntalaisten oikeutta itsehallintoon tarkastellaan yhdessä.