fi | sv | eng

Uudenlaista ajattelua, rakenteellisia muutoksia lastensuojeluun

27.09.2013, 15:09

Lapsuus on yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta investointia elinikäiseen hyvinvointiin. Siksi Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista antamassaan lausunnossa SOSTE haluaa nähdä työryhmän korostaman lapsuuden erityisyyden ja lapsuuden kunnioittamisen ja suojelun koko yhteiskunnan tasolla keskeisenä arvona.

SOSTE toteaa järjestöillä olevan paljon annettavaa raportin korostamaan ennalta ehkäisyyn. Palvelujärjestelmän tulisi tukea lapsen kokonaisvaltaista kohtaamista ja lasten ja vanhempien osallisuuden tulisi toteutua heitä koskevassa päätöksenteossa. SOSTE kannattaa esitystä erillisestä työryhmästä, joka selvittäisi maahanmuuttajataustaisten perheiden lasten erityistarpeita ja niiden ottamista huomioon lastensuojelussa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota lastensuojelun kansalliseen johtamiseen, tietopohjan varmistamiseen ja sen saattamiseen vertailukelpoiseen muotoon.

SOSTE piti hyvänä, että selvitystyön yhteydessä laaditut lastensuojelun laatusuositukset on tarkoitettu lastensuojelun ammattilaisten ja luottamushenkilöiden lisäksi myös lapsille ja perheille sekä heidän läheisilleen. Tämä lisää asiakkaiden ymmärrystä ja osallisuuden kokemista.