fi | sv | eng

Universalismi ja ihmisoikeudet lähtökohdiksi post2015 agendassa

21.03.2014, 12:38

YK:n vuosituhattavoitteiden jatkotyössä, 2015 kehitysagendassa SOSTE pitää tärkeinä Suomen linjauksissa olevia universalismin ja ihmisoikeuksien lähtökohtia. Vaikka vuosituhattavoitteet helposti halutaan ymmärtää vain kehittyviä maita koskeviksi, myös ns. kehittyneissä maissa esimerkiksi EU:ssa, on paljon edelleen tehtävää niiden suhteen.

SOSTE pitää tärkeänä, että vuosituhattavoitteiden jatkon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tulee yhdistyä yhdeksi, toisiaan tukevaksi prosessiksi. Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa ja niitä tulee viedä eteenpäin kaikki eri ulottuvuudet huomioon ottaen.

SOSTE tukee Suomen linjausta siinä, että tulevien tavoitteita tulee olla rajallinen määrä ja niihin tulee liittyä monipuolisia alatavoitteita. Lisäksi pidetään tärkeänä,  että Suomen post 2015 agendaan liittyvässä jatkotyössä eriarvoisuuden ja polarisaation ehkäiseminen sekä katkaiseminen nostetaan vahvasti tavoitteissa esiin. SOSTE ehdottaakin, että Suomi nostaa jatkossa esiin vahvasti YK:n Social protection floors- aloitteen, jonka ydintä ovat kaikille kuuluvat peruspalvelut ja sosiaaliturvaetuudet.

SOSTE ehdottaa, että Suomen jatkotyössä terveyteen liittyvässä kokonaisuudeksi terveyspalvelujen saatavuuden rinnalle nostetaan terveys kaikissa politiikoissa -ajattelu ja laaja kansanterveydellinen näkökulma.Lisäksi korostetaan kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen roolin aukikirjoittamista kehitysagendassa ihmisten näkökulman, osallisuuden ja myös haavoittuvien ja helposti syrjään jäävien ihmisryhmienaseman turvaamisen kannalta.