fi | sv | eng

Terveyspalveluiden haku toisesta EU-valtiosta mahdollistuu syksyllä

19.03.2013, 09:45

Mikään valmistelluista korvausmalleista toisesta EU-valtiosta haettaviin terveyspalveluihin ei ole SOSTEn mielestä ihanteellinen. Ongelmat sopivan korvausmallin määrittelemisessä aiheutuvat yksityisen ja julkisen terveydenhuollon eriarvoisesta asemasta. Kansalaisten valinnanmahdollisuuksien kannalta mallit eroavat keskenään, mikään niistä ei tue yhdenvertaista hoitoon pääsyä. Ne kohtelevat myös palveluntuottajia eri tavoin. Osa malleista on haasteellisia myös EU-oikeuden näkökulmasta. Direktiivin täytäntöönpanon nähdään vaikuttavan keskeisesti Suomen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmään ja palveluiden järjestämisen tapaan.

Tässä tilanteessa SOSTE pitää parhaimpana sairausvakuutusmallia. Oleellista on määritellä, mitä palveluita direktiivi konkreettisesti koskee: mitä hoidetaan ja miten. SOSTE toteaa, että aikaa direktiivin kansalliselle toimeenpanolle on liian vähän.