fi | sv | eng

Terveydenhuollon tarveperiaatetta ei saa hämärtää

24.10.2013, 13:33

Lausunnossaan potilasdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta SOSTE kiinnittää huomiota samaan mihin jo aiemmin: terveydenhuoltolain tarveperiaatetta hämärtäviin muutoksiin. Direktiivin täytäntöönpano ei edellytä kustannusten lisäämistä yhdeksi kriteeriksi hoidon antamiselle ja korvaamiselle myös kotimaassa annetusta hoidosta.  Kustannus--hyötyanalyysin tuominen tarveperiaatteen rinnalle lakitekstiin hämärtää tarveperiaatteen ensisijaisuutta.

Lisäksi SOSTE esittää, että terveydenhuollon palveluvalikoimaa määrittelevään toimielimeen pitäisi saada myös palveluiden käyttäjien edustus.

SOSTE peräänkuuluttaa terveydenhuollon avointa priorisointikeskustelua päätöksentekijöiden, asiantuntijoiden sekä hoitoa tarvitsevien ja heitä edustavien tahojen kanssa.