fi | sv | eng

Vammaispalvelulakiesitys lisää yhdenvertaisuutta eri vammaryhmien välillä – haasteita lain soveltamisalassa

16.06.2015, 13:39

SOSTE pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana on henkilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan, ei diagnoosipohjainen määrittely. Tällöin oleellista on vammasta tai sairaudesta ja toimintaympäristön esteistä johtuvat toimintarajoite ja siitä aiheutuva...

Lue lisää >

Yhdenvertainen kohtelu vammaisetuuksien myöntöön

22.04.2014, 14:24

Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu on tärkeää vammaisetuuksia myönnettäessä. Olennaista on se, miten ja millaisiin kriteereihin perustuen haitta, avun, valvonnan ja ohjauksen tarve määritellään. Näiden määrittelyssä tulee nykyistä paremmin ottaa huomioon ensisijaisesti kyseinen va...

Lue lisää >

Vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus ratifioitava

18.02.2014, 17:03

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulee ratifioida tällä hallituskaudella. Suomi on tässä viimeisiä EU-maita. SOSTE pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että sopimuksen ratifioinnin myötä vammaisten henkiöiden kaikkia ihmisoike...

Lue lisää >