fi | sv | eng

Sote- palvelujen valvonta ei voi perustua vain omavalvontaan

24.11.2015, 10:36

Uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa 2016–2019 esitetään muun muassa omavalvonnan vahvistamista. SOSTE toteaa ohjelmasta antamassaan lausunnossa, että säästöjä ja toiminnan sujuvoittamista tarvitaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden valvo...

Lue lisää >

Ykstyisen terveydehuollon valvonnan uudelleen järjestely järkevää

07.11.2014, 13:20

SOSTE kannattaa esitystä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta. Lakiesityksessä ehdotetaan yksityisen terveydenhuollon palvelujen tarkastustehtäviä siirrettäväksi kunnilta aluehallintovirastolle. Kuntien tehtävien karsiminen osana rakennepoliittisen ohjelman...

Lue lisää >

Terveydenhuollon tarveperiaatetta ei saa hämärtää

24.10.2013, 13:33

Lausunnossaan potilasdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta SOSTE kiinnittää huomiota samaan mihin jo aiemmin: terveydenhuoltolain tarveperiaatetta hämärtäviin muutoksiin. Direktiivin täytäntöönpano ei edellytä kustannusten lisäämistä yhdeksi kriteeriksi hoidon antamiselle j...

Lue lisää >

Tarveperusteisuus pidettävä hoitoon pääsyn kriteerinä

25.06.2013, 15:36

Esityksessä rajat ylittäväksi terveydenhuolloksi SOSTE pitää viidettä mallia nykyisessä tilanteessa ja aikataulussa parhaana vaihtoehtona. SOSTE pitää kuitenkin mallin heikkona kohtana sitä, ettei se anna yhdenvertaisia mahdollisuuksia hakeutua ulkomaille hoitoon. Hoitoon hakeutu...

Lue lisää >

Terveyspalveluiden haku toisesta EU-valtiosta mahdollistuu syksyllä

19.03.2013, 09:45

Mikään korvausmalleista ei ole ihanteellinen.

Lue lisää >