fi | sv | eng

SOSTEn lausunto itsehallintoalueista

01.02.2016, 11:07

SOSTE on jättänyt lausuntonsa 26.1.2016 sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. SOSTEn mielestä nykyinen maakuntajako ei ole oikea peruste soten järjestämisvast...

Lue lisää >

Sote- järjestämislaki tulisi hyväksyä tällä vaalikaudella

03.03.2015, 09:33

SOSTE kannattaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan muokkaamaa hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Tässä tilanteessa on tärkeää, että laki hyväksytään tällä hallituskaudella ja sen toimeenpanoa ryhdytään määrätietoisesti viemään eteenpäin siirtäen ke...

Lue lisää >

Ehdotus sote-laiksi on kannatettava

02.02.2015, 11:00

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Uudistuksen tärkein tavoite on varmistaa riittävät, vaikuttavat ja ihmislähtöiset peruspalvelut . Hyvin toimivat oikea-aikaiset ovat kustannustehokkaita. Tällöin vältytään raskailta korjaavilta...

Lue lisää >

Ihmisten ääni esiin sote-järjestämispäätöksissä

30.09.2014, 14:01

Järjestämispäätös on sote-alueilla keskeinen työväline, jolla määritellään ja ohjataan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua väestön tarpeiden mukaisesti. Asukkaiden, palvelujen käyttäjän ja järjestöjen vaikuttamiselle sote-järjestämispäätökseen tulee luoda selkeä ja to...

Lue lisää >

Vahvoille peruskunnille palvelujen järjestämisvastuu

11.02.2014, 15:20

SOSTE pitäytyi aiemmassa lausunnossaan, jonka mukaan perustason alueen ja 20 000 – 50 000 asukkaan kunnan oikeudesta järjestää perustason palveluita tulee luopua. SOSTE totesi kuitenkin lakiehdotuksen kulkevan uudistuksen suuntaan ja ”toivottavasti kohti vahvoja peruskuntia”, joi...

Lue lisää >