fi | sv | eng

HE sosiaalihuollon ammattillista henkilöstöä koskevasta sääntelystä

15.01.2016, 15:15

SOSTE pitää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamista tässä yhteydessä osittain teknisenä muutoksena. Samassa yhteydessä annetaan ammattihenkilölakia tarkentava asetus ja siirretään vanhassa kumottavassa kelpoisuuslaissa olevaa säänt...

Lue lisää >

Sote- palvelujen valvonta ei voi perustua vain omavalvontaan

24.11.2015, 10:36

Uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa 2016–2019 esitetään muun muassa omavalvonnan vahvistamista. SOSTE toteaa ohjelmasta antamassaan lausunnossa, että säästöjä ja toiminnan sujuvoittamista tarvitaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden valvo...

Lue lisää >

Sosiaalihuollon asiakirjat yhdenmukaiseksi

02.02.2015, 15:53

Sosiaalihuolloin asiakastiedon dokumentoinnin yhdenmukaistaminen on tärkeää asiakkaan oikeusturvan sekä tutkimuksen, tilastoinnin, arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta. SOSTE pitää tärkeänä lain tavoitteita yhdenmukaistaa dokumentointia sosiaalihuollossa. Samalla tulee myös v...

Lue lisää >

Sosiaalihuollon asiakastiedon dokumentointi yhdenmukaiseksi

10.06.2014, 11:48

SOSTE näkee lakiesityksen sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista yhdeksi askeleeksi ja edellytykseksi sosiaalihuollon sähköisen valtakunnallisen tietojärjestelmän rakentamiseksi. Lopullisena tavoitteena on luoda Kansallisen Terveysarkiston (Kanta) rinnalle Kansallinen sosiaalihuoll...

Lue lisää >

Sosiaalihuoltolaista vahva yleislaki

10.06.2014, 10:51

SOSTE pitää sosiaalihuoltolakiesityksen lähtökohtia erinomaisina: perusoikeuksien näkökulma, asiakaskeskeisyys, painopisteen siirto korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään toimintaan, eri hallinonalojen yhteistyö sekä asiakkaan palvelujen ja tuen kokonaisuuden hallinta. SOSTE kuit...

Lue lisää >