fi | sv | eng

Sosiaalihuoltolaista vahva yleislaki

10.06.2014, 10:51

SOSTE pitää sosiaalihuoltolakiesityksen lähtökohtia erinomaisina: perusoikeuksien näkökulma, asiakaskeskeisyys, painopisteen siirto korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään toimintaan, eri hallinonalojen yhteistyö sekä asiakkaan palvelujen ja tuen kokonaisuuden hallinta. SOSTE kuit...

Lue lisää >

Universalismi ja ihmisoikeudet lähtökohdiksi post2015 agendassa

21.03.2014, 12:38

YK:n vuosituhattavoitteiden jatkotyössä, 2015 kehitysagendassa SOSTE pitää tärkeinä Suomen linjauksissa olevia universalismin ja ihmisoikeuksien lähtökohtia. Vaikka vuosituhattavoitteet helposti halutaan ymmärtää vain kehittyviä maita koskeviksi, myös ns. kehittyneissä maissa esi...

Lue lisää >

Paras-lain linjausten jatkamista kannatettiin

03.03.2014, 15:36

Lausunnossaan Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta SOSTE kannatti lain linjausta, jolla säädetään kunta- ja palvelurakenneudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamista. SOSTEn mukaan tällä vältetään erilaiset välivaiheen tilapäisratkaisut ennen sote-jär...

Lue lisää >

Vahvoille peruskunnille palvelujen järjestämisvastuu

11.02.2014, 15:20

SOSTE pitäytyi aiemmassa lausunnossaan, jonka mukaan perustason alueen ja 20 000 – 50 000 asukkaan kunnan oikeudesta järjestää perustason palveluita tulee luopua. SOSTE totesi kuitenkin lakiehdotuksen kulkevan uudistuksen suuntaan ja ”toivottavasti kohti vahvoja peruskuntia”, joi...

Lue lisää >