fi | sv | eng

Esitys Fimean maksullisista suoritteista kannatettava

16.03.2015, 13:59

SOSTE kannattaa esitystä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksullisista suoritteista. Esitetyt maksujen korotukset kohdistuvat lähinnä eläinlääkevalmisteiden vuosimaksuihin. Korotus on perusteltu työmäärään ja kuluihin suhteutettuna. Tällä ja muilla esityks...

Lue lisää >

Lääkehoidon kustannustaakan kevennys kannatettavaa

16.01.2015, 10:27

Sairasvakuutusuudistuksen pohjana on ajatus siitä, että lääkehoidon kustannustaakkaa kevennetään niiltä, jotka tällä hetkellä maksavat lääkkeistään eniten ja että vastaavasti lääkkeitä vähän tai satunnaisesti käyttävät maksavat niistä jatkossa hieman aiempaa enemmän. Tämä on läht...

Lue lisää >

Laki potilaan asemasta lääketieteellisissä tutkimuksissa syytä korjata

08.12.2014, 13:56

SOSTE pitää tärkeänä pohdintaa tutkittavan oikeuksista ja asemasta lääketieteellisissä tutkimuksissa. Eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota olennaiseen seikkaan liittyen tutkittavan tiedollisen itsemääräämisoikeuden tunnustamiseen. Itsemääräämisoikeus on yksi vahvoi...

Lue lisää >

Reseptien harvempi uusiminen ei saa tapahtua hoidon laadun kustannuksella

10.10.2014, 10:27

Osana rakennepoliittista ohjelmaa on esitetty reseptien voimassaoloajan pidentämistä yhdestä vuodesta kahteen. SOSTE kannattaa julkisen talouden tasapainottamista, mutta säästöt eivät saa tapahtua potilaan hyvän hoidon ja terveyden kustannuksella. SOSTE haluaa kiinnittää huomiot...

Lue lisää >

Itsemääräämisoikeutta lisää lääketieteen tutkimuksissa

25.06.2014, 14:34

SOSTE pitää tärkeänä pohdintaa tutkittavan oikeuksista ja asemasta lääketieteellisissä tutkimuksissa. Itsemääräämisoikeuden tulee näkyä potilaan osallistuessa lääketieteelliseen tutkimukseen. Ehdotetut muutokset parantavat tutkittavan mahdollisuutta saada tietää käsitelläänkö hän...

Lue lisää >