fi | sv | eng

Vaikeavammaisen kuntoutus ei tule olla sidoksissa vammaisetuuksiin

10.10.2014, 10:54

Hallituksen esityksessä ehdotetaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä muutettavan poistamalla sidonnaisuus vammaisetuuksiin. Tällöin kuntoutuksen myöntämisperusteet laajenevat. Säännösten muuttamisella mahdollistuu myös kuntoutuksen sisällöllinen k...

Lue lisää >

Kuntoutuksen rakenteiden tulee palvella asiakasta

29.08.2014, 15:17

SOSTE pitää tärkeänä, että kuntoutukseen tehdään kokonaisuudistus. Järjestelmä on hyvin monimutkainen, eikä se nykymuodossaan kohtaa toivottavalla tavalla asiakkaan tarpeita. Monimuotoisia palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat erityisessä riskissä tulla pallotelluksi palveluiden ...

Lue lisää >

Yhdenvertainen kohtelu vammaisetuuksien myöntöön

22.04.2014, 14:24

Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu on tärkeää vammaisetuuksia myönnettäessä. Olennaista on se, miten ja millaisiin kriteereihin perustuen haitta, avun, valvonnan ja ohjauksen tarve määritellään. Näiden määrittelyssä tulee nykyistä paremmin ottaa huomioon ensisijaisesti kyseinen va...

Lue lisää >

Kuntoutukseen kokonaisuudistus

15.11.2013, 11:51

SOSTE jäsenjärjestöineen lähestyi sosiaali- ja terveysministeriötä peruspalveluministeri Susanna Huoviselle ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeelle osoitetulla kirjeellä, jossa vaadittiin1) hallitusohjelman kuntoutusjärjestelmän kehittämistä koskevien lupausten täyttämistä2) kun...

Lue lisää >