fi | sv | eng

Hankintalaissa huomio laadukkaisiin palveluihin

18.06.2015, 08:54

Lausunto: Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskuudessa kannetaan suurta huolta siitä, miten alan hankintoja toteutetaan. Niin järjestöjen kuin työ- ja elinkeinoministeriönkin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien selvitysten mukaan kilpailutuksissa halvin hinta ja palvelun hinnoitteluperusteet ovat usein ratkaisevia valintatekijöitä.

Lue lisää >

Uudenlaista ajattelua, rakenteellisia muutoksia lastensuojeluun

27.09.2013, 15:09

Lapsuus on yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta investointia elinikäiseen hyvinvointiin. Siksi Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista antamassaan lausunnossa SOSTE haluaa nähdä työryhmän korostaman lapsuuden erityisyyden ja lapsuuden kunnioittamisen ja suojelun kok...

Lue lisää >

Sosiaali- ja terveysjärjestöt mukaan lääkeinformaation kehittämiseen

13.10.2012, 00:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on paljon lääkkeiden käyttäjien kokemustietoa. Järjestöt ovat tärkeä viestintäkanava, jonka kautta välittyy lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille esimerkiksi vertaistoiminnassa, tuki- ja neuvontapalveluissa ja järjestölehdissä. Lisäksi järjest...

Lue lisää >