fi | sv | eng

Hankintalaissa huomio laadukkaisiin palveluihin

18.06.2015, 08:54

Lausunto: Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskuudessa kannetaan suurta huolta siitä, miten alan hankintoja toteutetaan. Niin järjestöjen kuin työ- ja elinkeinoministeriönkin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien selvitysten mukaan kilpailutuksissa halvin hinta ja palvelun hinnoitteluperusteet ovat usein ratkaisevia valintatekijöitä.

Lue lisää >

Lausunto hankintadirektiiviehdotuksesta 25.9.2012

26.09.2012, 10:33

SOSTE pitää direktiiviluonnoksen sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevaa erityissäännöstöä erittäin tärkeänä ja odottaa Suomen tukevan sitä myös jatkossa. SOSTE kummeksuu kompromissiehdotukseen tehtyä muutosta, jossa hotelli- ja ravintolapalvelut on lisätty sosiaa...

Lue lisää >