fi | sv | eng

Sosiaalihuollon asiakirjat yhdenmukaiseksi

02.02.2015, 15:53

Sosiaalihuolloin asiakastiedon dokumentoinnin yhdenmukaistaminen on tärkeää asiakkaan oikeusturvan sekä tutkimuksen, tilastoinnin, arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta. SOSTE pitää tärkeänä lain tavoitteita yhdenmukaistaa dokumentointia sosiaalihuollossa. Samalla tulee myös v...

Lue lisää >