fi | sv | eng

Hankintalaissa huomio laadukkaisiin palveluihin

18.06.2015, 08:54

Lausunto: Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskuudessa kannetaan suurta huolta siitä, miten alan hankintoja toteutetaan. Niin järjestöjen kuin työ- ja elinkeinoministeriönkin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien selvitysten mukaan kilpailutuksissa halvin hinta ja palvelun hinnoitteluperusteet ovat usein ratkaisevia valintatekijöitä.

Lue lisää >

Sosiaalihuollon asiakirjat yhdenmukaiseksi

02.02.2015, 15:53

Sosiaalihuolloin asiakastiedon dokumentoinnin yhdenmukaistaminen on tärkeää asiakkaan oikeusturvan sekä tutkimuksen, tilastoinnin, arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta. SOSTE pitää tärkeänä lain tavoitteita yhdenmukaistaa dokumentointia sosiaalihuollossa. Samalla tulee myös v...

Lue lisää >

Kotiin annettavien palvelujen sekä palveluasumisen maksupolitiikka yhtenäisemmäksi

08.09.2014, 15:31

Kotiin annettavien palvelujen sekä palveluasumisen maksupolitiikka on hyvin kirjavaa eri kunnissa. Lisäksi samannimisillä palveluilla voi olla hyvin erilainen sisältö kunnittain. Tämä on palvelujärjestelmän ymmärrettävyyden, läpinäkyvyyden ja kuntakohtaisen vertailun kannalta ong...

Lue lisää >

Sosiaalihuoltolaista vahva yleislaki

10.06.2014, 10:51

SOSTE pitää sosiaalihuoltolakiesityksen lähtökohtia erinomaisina: perusoikeuksien näkökulma, asiakaskeskeisyys, painopisteen siirto korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään toimintaan, eri hallinonalojen yhteistyö sekä asiakkaan palvelujen ja tuen kokonaisuuden hallinta. SOSTE kuit...

Lue lisää >

Sosiaalihuoltolaista toivotaan vahvaa yleislakia

23.10.2012, 07:38

Sosiaalihuoltolaista SOSTE odottaa vahvaa yleislakia, joka tukee ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista. Asiakas- ja tarvelähtöisyys, ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat erittäin hyvät lähtökohdat laille. Merkittävänä SOSTE pitää myös sosiaali- ja terveyden...

Lue lisää >