fi | sv | eng

Lääkkeiden myyntilupamenettely läpinäkyväksi

28.08.2013, 13:18

Lääkelain muuttamisella pyritään puuttumaan EU:n lääketurvajärjestelmässä havaittuihin heikkouksiin ja lisäämään järjestelmän läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Erityisesti tarkoituksena on laajentaa jäsenvaltioiden viranomaisten tiedonsaantia myyntiluvan haltijoilta lääketurvaan lii...

Lue lisää >

Ehdotus lääkemääräykseksi selkeä

20.08.2013, 12:57

Lääkemääräysmenettelyn tarkoituksena on parantaa toisessa valtiossa aloitetun lääkehoidon asianmukaista jatkumista potilaan palattua kotimaahansa. Tätä varten saatu ehdotus lääkemääräyksen tunnustamiseksi on selkeä. SOSTE toivoo hyvää ja ymmärrettävää ihmisten yleistä informointi...

Lue lisää >

Tarveperusteisuus pidettävä hoitoon pääsyn kriteerinä

25.06.2013, 15:36

Esityksessä rajat ylittäväksi terveydenhuolloksi SOSTE pitää viidettä mallia nykyisessä tilanteessa ja aikataulussa parhaana vaihtoehtona. SOSTE pitää kuitenkin mallin heikkona kohtana sitä, ettei se anna yhdenvertaisia mahdollisuuksia hakeutua ulkomaille hoitoon. Hoitoon hakeutu...

Lue lisää >

Lääkepakkauksiin pakollisia turvaominaisuuksia

25.06.2013, 15:24

Lääkeväärennösten määrä on tuntuvassa kasvussa. Suomessa niitä ei toistaiseksi ole päätynyt lailliseen jakeluun, mutta niitä tulee nettikaupoista tilattuina tai matkailjoiden maahantuomina. Lääkeväärennökset ovat terveysriski, pahimmillaan hengenvaarallisia. Lääkeväärennösten est...

Lue lisää >

Tietoinen suostumus biopankkinäytteisiin

25.06.2013, 15:16

Biopankkilaki ei ole linjassa henkilötietolain kanssa suostumuksen laajuudesta. Suostumuksen tulisi olla henkilötietolaissa ja tietosuojadirektiivissä tarkoitetulla tavalla vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen. Luovuttajan näytteitä voidaan käyttää biopankin toiminta-alueen muka...

Lue lisää >