fi | sv | eng

Sote- palvelujen valvonta ei voi perustua vain omavalvontaan

24.11.2015, 10:36

Uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa 2016–2019 esitetään muun muassa omavalvonnan vahvistamista. SOSTE toteaa ohjelmasta antamassaan lausunnossa, että säästöjä ja toiminnan sujuvoittamista tarvitaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnassa. Kun palveluihin kuitenkin kohdistuu samaan aikaan monia suuria muutoksia, on tärkeää, että niiden yhteisvaikutuksista pysytään selvillä ja palvelun käyttäjien tarvitsema turva varmistetaan. Säädökset on alun perin luotu tämän varmistamiseksi. Omavalvontajärjestelmää tulee kehittää sellaiseksi, että se mahdollistaa mahdollisimman helpon ja suoran käyttäjäkokemuksen raportoinnin niin palvelun tuottajille kuin viranomaisillekin. Valvonnan keinovalikoimassa täytyy kuitenkin pitää mukana myös riskiperusteinen kohdennettu valvonta ja mahdollisuus ennalta ilmoittamattomiin tarkastuskäynteihin. Ennalta ilmoittamattomat käynnit ovat paras keino palvelun ja asiakkaiden tilanteen suoraan havainnointiin.