fi | sv | eng

Sote- järjestämislaki tulisi hyväksyä tällä vaalikaudella

03.03.2015, 09:33

SOSTE kannattaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan muokkaamaa hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Tässä tilanteessa on tärkeää, että laki hyväksytään tällä hallituskaudella ja sen toimeenpanoa ryhdytään määrätietoisesti viemään eteenpäin siirtäen kehittämisen painopistettä rakenteista sisältöihin.

Uudistuksen tärkein tavoite on varmistaa riittävät ja vaikuttavat asiakaslähtöiset peruspalvelut ja palvelukokonaisuudet, joilla voidaan estää ongelmien kasvaminen, kasautuminen ja monimutkaistuminen sekä kustannusten kasvu. Lakiesitys luo SOSTEn mielestä tässä tilanteessa riittävän hyvät edellytykset uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä aikavälillä.

Toiminta- ja ajattelutapojen muutos on tärkeää, pelkkä hallintorakenteiden muutos ei johda uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat käytännössä tuottaneet useita erityistason sosiaalipalveluja ja niillä on pitkä kokemus ja asiantuntemus erityistason palvelujen tuottamisessa. Järjestöillä on myös runsaasti useisiin erityisryhmiin liittyvää asiantuntemusta.

Hallituksen esityksessä on tultu lähemmäksi kansanvaltaisuutta, minkä puutetta perustuslakivaliokunta kritisoi. Päätöksenteko on lähempänä kuntia ja esityksen mukaiset sosiaali- ja terveysalueet (enintään 19) ovat hallittavan kokoisia. Ne tuovat nykytilanteeseen nähden vahvemmat edellytykset palvelujen tasa-arvoiselle toteuttamiselle alueiden sisällä. Vahvalla valtakunnallisella ohjauksella on kuitenkin huolehdittava siitä, että myös sote-alueiden välillä toteutuu kansalaisten tasa-arvoinen kohtelu.