fi | sv | eng

SOSTEs utlåtande om tillämpningen av språklagstiftningen

14.06.2016, 12:52

Förverkligandet av de språkliga rättigheterna varierar mycket mellan olika regioner och kommuner. Det finns många tvåspråkiga kommuner som inte klarar av att uppfylla invånarnas grundlagstryggade rätt till social- och hälsovård på svenska och finska enligt lika grunder.

• SOSTE poängterar vikten av att koordinera och göra upp strategier, samt av att språkkunskaper tas i beaktande vid nyrekrytering. Det är även viktigt att de som planerar den svenskspråkiga vården är insatta i vad uppfyllande av de språkliga rättigheterna innebär i praktiken.

• Det är viktigt att tillgången till vård på svenska tryggas för utsatta grupper.

SOSTE lyfter också fram att det finns en oro för vad den planerade social- och hälsovårdsreformen kommer att innebära för de språkliga rättigheterna.

För tilläggsuppgifter:
specialsakkunnig Emma-Lena Lybäck, emma-lena.lyback(at)soste.fi, tel. 040 631 1651

Tillämpningen av språklagstiftningen