fi | sv | eng

Sosiaalihuollon asiakirjat yhdenmukaiseksi

02.02.2015, 15:53

Sosiaalihuolloin asiakastiedon dokumentoinnin yhdenmukaistaminen on tärkeää asiakkaan oikeusturvan sekä tutkimuksen, tilastoinnin, arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta.

SOSTE pitää tärkeänä lain tavoitteita yhdenmukaistaa dokumentointia sosiaalihuollossa. Samalla tulee myös varmistaa, ettei kadoteta sellaista yksilöllistä tietoa, jolla yksittäisen henkilön kohdalla voi olla ratkaisevan tärkeä peruste tuelle.

Tällä hetkellä sosiaalihuollon tilastoinnissa on vakavia puutteita ja SOSTE pitää välttämättömänä, että tilastointijärjestelmä saadaan ajantasaiseksi. SOSTE korostaa vahvan kansallisen ohjauksen ja koulutuksen tärkeyttä lain toimeenpanossa.