fi | sv | eng

Sosiaalihuollon asiakastiedon dokumentointi yhdenmukaiseksi

10.06.2014, 11:48

SOSTE näkee lakiesityksen sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista yhdeksi askeleeksi ja edellytykseksi sosiaalihuollon sähköisen valtakunnallisen tietojärjestelmän rakentamiseksi. Lopullisena tavoitteena on luoda Kansallisen Terveysarkiston (Kanta) rinnalle Kansallinen sosiaalihuollon sähköinen arkisto (Kansa). Toteutuessaan tämä mahdollistaa tiedonvaihdon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon eri toimijoiden välillä.

SOSTE pitää erittäin tärkeänä, että kansalaisilla on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa kansallisesta arkistosta. Lisäksi SOSTE toteaa, että käsitteiden tulee olla selkeästi määritellyt ja yksiselitteiset. Sosiaalihuollon asiakastiedon dokumentoinnin yhdenmukaistaminen on tärkeää ja sen kansallinen ohjaus tulee varmistaa. Eri toimijoiden tehtävien ja vastuiden asiakastiedon dokumentoinnissa, tiedon hallinnassa, säilyttämisessä ja käsittelyssä tulee olla selkeitä ja hyvin ohjeistettuja.