fi | sv | eng

Reseptien harvempi uusiminen ei saa tapahtua hoidon laadun kustannuksella

10.10.2014, 10:27

Osana rakennepoliittista ohjelmaa on esitetty reseptien voimassaoloajan pidentämistä yhdestä vuodesta kahteen. SOSTE kannattaa julkisen talouden tasapainottamista, mutta säästöt eivät saa tapahtua potilaan hyvän hoidon ja terveyden kustannuksella.

SOSTE haluaa kiinnittää huomiota lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta hoidon laatuun. Reseptien harvemmalla uusimisella ei tule korvata tarvittavia hoitokäyntejä ja varsinkin hoidon alkuvaiheessa vastuu hoidosta tulee olla ammattilaisella. Harvempi reseptien uusimisväli johtaa siihen, että potilaat ottavat entistä enemmän vastuuta hoidostaan. Potilaalla pitäisikin olla selvä käsitys siitä, miten, milloin ja keneen hän voi ottaa yhteyttä. Omahoitoa tukevat järjestelmät tulee olla tarkasti testattuja ennen laajaa käyttöönottoa.