fi | sv | eng

Pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden omavastuuosuudet eivät saa kasvaa

27.09.2013, 16:09

Koko maan kattava lääkehuolto tulee turvata, toteaa SOSTE lääketaksasta. Syrjäseutujen apteekkien toimintaympäristö on aidosti haasteellinen eikä kannattavan toiminnan uhkia voi vähätellä. SOSTE pitää kuitenkin tärkeänä, että apteekkitoiminnan kannattavuuttarahoiteta potilaiden maksuosuuksia kasvattamalla. Lääkekaton raja tulisi asettaa 610 euroa alhaisemmalle tasolle. SOSTE pitää tärkeänä, etteivät lääkkeiden omavastuuosuudet kasva esteeksi pienituloisten ihmisten lääkehoidolle. Lääkekorvausjärjestelmän pistemäisten osauudistusten sijaan korvausjärjestelmä tulisi uudistaa kokonaisuudessaan.

SOSTEn lausunto valtioneuvoston ehdotuksesta asetukseksi lääketaksasta 27.9.2013

SOSTEn lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi lääketaksasta (STM063:00/2013)

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:ien muuttamisesta (STM:n lausuntopyyntö)