fi | sv | eng

Omaishoidon tukemiseen panostettava

27.06.2013, 11:20

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman väliraportissa omaishoito on määritelty hoitomuodoksi. SOSTEn mielestä omaishoito on määriteltävä sosiaalipalveluksi kuten on nykyisessäkin lainsäädännössä. Muuten on vaarana, että omaishoito tulkitaan liian terveydenhuoltopainotteisesti.

Lausunnossaan SOSTE esittää myös

- huolensa siitä, että omaishoidon tuen kriteereitä oltaisiin tiukentamassa: sopimusomaishoidon määritelmässä ei ole huomioitu erityisryhmiä ja –tilanteita.

- että sitova ja vaativa hoiva ja huolenpito määritellään ja avataan esimerkein.

- että palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin sisällöt määritellään.

- että hoitopalkkiotasoja korotetaan. Palkkiotasoja tulee olla vähintään kolme. Myös osa-aikaisesta omaishoidosta tulee maksaa hoitopalkkiota, jos omaishoito on sitovaa ja vaativaa.

Järjestämis- ja rahoittamismallina SOSTE kannattaa Kelan rahoitusmallia (malli C) . Sen avulla voidaan korjata omaishoidon palkkion saatavuuteen liittyvät vakavat yhdenvertaisuusongelmat. Uudistuksen aiheuttamat kustannukset voidaan ottaa huomioon kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa.