fi | sv | eng

Lausunto hankintadirektiiviehdotuksesta 25.9.2012

26.09.2012, 10:33

SOSTE pitää direktiiviluonnoksen sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevaa erityissäännöstöä erittäin tärkeänä ja odottaa Suomen tukevan sitä myös jatkossa. SOSTE kummeksuu kompromissiehdotukseen tehtyä muutosta, jossa hotelli- ja ravintolapalvelut on lisätty sosiaali- ja muiden erityisten palvelujen listalle.