fi | sv | eng

Laki potilaan asemasta lääketieteellisissä tutkimuksissa syytä korjata

08.12.2014, 13:56

SOSTE pitää tärkeänä pohdintaa tutkittavan oikeuksista ja asemasta lääketieteellisissä tutkimuksissa. Eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota olennaiseen seikkaan liittyen tutkittavan tiedollisen itsemääräämisoikeuden tunnustamiseen.

Itsemääräämisoikeus on yksi vahvoista perusoikeuksista ja tämän oikeuden tulee näkyä myös potilaan osallistuessa lääketieteelliseen tutkimukseen. Täten lainsäädännössä havaittu puute on välttämättä ja viivytyksettä korjattava. Tämä kannattaa tehdä tavalla, joka tunnustaa tutkittavan perustuslailliset oikeudet ja lisää samalla yhteistä hyötyä varmistamalla tutkimustulosten luotettavuuden.