fi | sv | eng

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (STM:n raportteja ja muistioita 2012:12)

17.06.2012, 21:38