fi | sv | eng

Lääkkeiden myyntilupamenettely läpinäkyväksi

28.08.2013, 13:18

Lääkelain muuttamisella pyritään puuttumaan EU:n lääketurvajärjestelmässä havaittuihin heikkouksiin ja lisäämään järjestelmän läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Erityisesti tarkoituksena on laajentaa jäsenvaltioiden viranomaisten tiedonsaantia myyntiluvan haltijoilta lääketurvaan liittyvissä asioissa.  Esitys lisäisi myyntilupamenettelyn läpinäkyvyyttä, lääkehoidon ennustettavuutta ja turvallisuutta. Esitys lisäisi apteekkien roolia lääkkeen oikean ja turvallisen käytön opastajana.