fi | sv | eng

Lääkkeiden maksukatot yhdeksi vuotuiseksi katoksi

24.03.2014, 10:00

Sairausvakuutuslakia muutettaessa yksi merkittävimmistä uudistuksista on  kalenterivuosittaisen 40 euron alkuomavastuun käyttöönottaminen. SOSTE kannattaa esitystä. Alkuomavastuun tuoma säästö on tarkoitus käyttää ennen kaikkea paljon lääkkeitä käyttävien tilanteen parantamiseen. Samoin on kannatettavaa, että alkuomavastuun tuomat säästöt kohdennetaan nimenomaan peruskorvausprosentin korottamiseen ja vuotuisen maksukaton alentamiseen. On tärkeää, että alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita. Muutoin etenkin monilapsisten perheiden lääkekustannukset voisivat nousta kohtuuttomasti.

SOSTE muistuttaa, että lääkekatto on vain yksi terveydenhuollon piirissä olevista maksukatoista. Monilla pitkäaikaissairailla myös sairauden hoidon edellyttämät matkakustannukset ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut kasvavat niin suuriksi, että niihinkin liittyvät vuosittaiset maksukatot täyttyvät. Pienituloiselle tämä on merkittävä, usein jopa kohtuuton maksurasitus. Eri maksukatot tulisikin yhdistää yhdeksi vuotuiseksi katoksi.