fi | sv | eng

Lääkekatto liian korkealla pienituloisille

07.11.2013, 14:28

Sairausvakuutuslain muuttamista koskevassa esityksessä lääkekatto on alennettu 610 euroon. SOSTE pitää liikettä oikeansuuntaisena. Esityksestä hyötyisivät ne potilaat, joiden lääkekatto ylittyy nykyisellään. Lisäksi erityksestä hyötyisivät ne potilaat, joiden vuotuiset lääkkeiden omavastuuosuudet ovat lähellä tämän vuoden 670 euron suuruista lääkekattoa. SOSTEn jäsenjärjestöiltä tulleen palautteen mukaan katon raja tulisi kuitenkin laskea selkeästi ehdotettua alemmalle tasolle.