fi | sv | eng

Kuntoutuksen rakenteiden tulee palvella asiakasta

29.08.2014, 15:17

SOSTE pitää tärkeänä, että kuntoutukseen tehdään kokonaisuudistus. Järjestelmä on hyvin monimutkainen, eikä se nykymuodossaan kohtaa toivottavalla tavalla asiakkaan tarpeita. Monimuotoisia palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat erityisessä riskissä tulla pallotelluksi palveluiden välillä ja he saattavat pudota pitkäksikin aikaa eri tahojen ja palveluiden välimaastoon.

Asiakasyhteistyöryhmä toimii parhaimmillaan välineenä, joka estää asiakkaan  joutumisen väliinputoajaksi. Mikäli tämä yhteistyöryhmä rakenne nyt päätetään purkaa, pitäisi varmistua siitä, että tilalle tulee käytäntö, joka toimii asiakkaan lähtökohdista käsin ja varmistaa asiakkaan osallisuuden ja hänen äänensä kuulumisen. Jos asiakasyhteistyöryhmät vain poistetaan kuntien velvoitteista, kyseessä on selvä heikennys nykyiseen tilanteeseen.

Myös valtakunnallisen kuntoutusasiain neuvottelukunnan tehtävä kuntoutuksen ohjaajana ja kehittäjänä sekä eri hallinnonalojen kuntoutustoiminnan yhteen sovittajana on tärkeä.